TEDAVİ BİLGİLERİ

BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ (İyi huylu prostat büyümesi), PROSTAT KANSERİ, PROSTATİT(prostat iltihabı)

        Sık idrara çıkmak, geceleri idrara kalkma, devamlı idrarı varmış gibi olmak, idrar yaptıktan sonra bile tam olarak rahatlayamama, idrar yaparken yanma, idrardan kan gelmesi, kesik kesik gelen idrar, dağılarak çatallı tarzda idrar yapma, idrar yaparken zorlanma, idrar akımının eskiye göre azalması idrar yolundan akıntı (beyaz berrak, şeffaf, sarımsı veya yeşil renkte ) gelmesi, sperm boşalması sırasında idrar yolunda yanma ve acı hissetmek, spermden kan gelmesi, sperm miktarının az gelmesi, idrar yolunun içinde istirahat halinde bile olan yanmalar prostat hastalıklarının habercileri olabilir. Bu tür şikayetlerden bir veya bir kaçı varsa uzman bir ürolog tarafından görülmeniz iyi olacaktır.
        BPH (iyi huylu prostat büyümesi) orta yaş üzerindeki erkekleri en sık etkileyen hastalıklardan birisidir.Yaş ilerledikçe görülme sıklığı artar. Hastaların yaklaşık %20’sinde cerrahi girişim gerekir, %80’inde ise izlem ve ilaç tedavileri önerilir.
Prostat büyümesi olan hastaların prostat boyutu ölçülebilmekte, idrar akım hızı (üroflowmetri) veya ürodinami-basınç akım çalışmaları ile mesane - prostat sorunları tanınabilmektedir. Prostat kanseri tarama tetkikleri (parmakla rektal inceleme, PSA) yapılıp şüpheli hastalarda TRUS sırasında biyopsi alınmaktadır. Prostat büyümelerinin ilaçla tedavileri yapılabildiği gibi kapalı ( TUR ) ve açık olarak ameliyatları yapılmaktadır.     

  
Değerlendirme
Hastanın yakınmaları IPSS (Uluslararası Prostat Semptom Skoru) ile değerlendirilir.Parmakla prostat muayenesi, kanda PSA (Prostat Spesifik Antijen) tayini ve idrar tahlili yapılması gereken incelemelerdir. Parmakla prostat muayenesi ve PSA tayinleri kötü huylu prostat büyümelerinin ayırt edilmesi için ürologlara yardımcı olur.
50 yaşına gelen her erkek prostat kontrolü nedeniyle mutlaka yılda l kez ürolog tarafından görülmeli ve tetkik edilmelidir. Özellikle ailesinde prostat hastalığına (normal büyüme veya kanser) erken yaşta yakalanan veya yakalananlar varsa ailenin diğer bireyleri mutlaka 40 yaşından sonra kontrol edilmeye başlanmalıdır.
Tedavi Seçenekleri


İZLEM: Şikayetleri yoğun olmayan, PSA değeri normal ve prostat muayenesinde şüpheli bir durumu olmayan hastalar yıllık izlem protokolüne alınabilirler.


MEDİKAL TEDAVİ: Prostat ve mesane boynu civarındaki düz kasları gevşetip idrar akımını kolaylaştıran bir grup ilaç bulunmaktadır.4 haftalık bir tedavi ile hastaların %60‘ında idrar akım hızlarında artış ve semptomlarda gerilemeye sebep olurlar.
Hormonal temele dayalı prostatta küçülmeyi hedefleyen tedavilerde sonuçlar 3 ile 6 ay gibi daha uzun sürelerde elde edilir ve hastaların 2/3 de prostat dokusunda %20-30 küçülme sağlanır.


CERRAHİ TEDAVİ: Prostat büyümesine bağlı komplikasyonları olan, ilaç tedavisine rağmen şikayetlerinde düzelme gözlenmeyen veya daha etkin bir tedavi yöntemini tercih eden hastalarda cerrahi tedavi uygulanır. Cerrahi yöntemler arasında, tercih hastanın prostat büyükülğüne, genel durumuna, herhangi başka bir hastalığı olup olmamasına ve varsa bu hastalık için kullandığı ilaçlar ve benzeri birçok faktör değerlendirilerek yapılır. Verilen karara göre açık veya kapalı cerrahi prosedürlerden birisi uygulanır. Yüzde 90 hastada kapalı yöntemler uygulanabilir. Bu operasyonlar spinal, epidural veya genel anestezi ile uygulanabilirler. Yüzde 70-90 hastada yakınmalarda gerileme ve idrar akım hızında artış elde edilebilir.
Prostatın akut veya kronik iltihaplanmaları (PROSTATİT) geceleri idrara kalkma tedavisi üroloji-enfeksiyon hastalıklarının ortaklaşa çalışması ile tedavi edilmektedir.Prostat bezinin enfeksiyonlarının,sperm yollarının tıkanıklıklarının USG (TRUS) ile teşhisi yapılmaktadır.