TEDAVİ BİLGİLERİ

ERKEK KISIRLIĞI TANI VE TEDAVİSİ. AZOOSPERMİ, HİPOGONADİZM

      En az bir yıl korunmasız cinsel ilişkiye rağmen çocuğu olmayan çiftler kısırlık (infertilite) araştırması için ürolog-jinekologa başvurmalıdırlar.
       Çocukluk çağında inmemiş testis nedeniyle ameliyat olmak veya hala testis-testisleri torbaya inmemiş olmak, kabakulak vb hastalıklardan sonra testislerinde şişme veya küçülme saptamak spermlerin sayı ve hareket kabiliyetini bozan başlıca etmenlerdir.
       Özellikle sperminde canlı hücre hiç olmayan azoospermi ve hormanal bozukluğa sahip hipogonadizm hastalarının çocuk sahibi olabilmeleri için tedavilerini ve mikroskopik olarak yapılan testisten ve sperm yollarından sperm bulma ameliyatları (mikroskopik tese-mesa) başarı ile yapılmaktadır. Eğer sperm örneğinizde hiç canlı hücre yoksa ve size bu nedenle testis biyopsisi önerildi ise tüp-bebek merkezi olmayan bir yerde bu biyopsiyi olmamanızı öneriyoruz. Bu alınan biyopsi parçalarındaki var olabilen canlı sperm hücrelerini kullanamamış , onlardan çocuk yapma şansını yitirmiş oluyoruz.